About Me

posted on 12 Jun 2009 16:09 by judyhloly in Aboutme

 

เอกสารประวัติย่อ Resume’

ชื่อ-สกุล : สุรศักดิ์ ศิวะศรีรุ่งโรจน์

ที่อยู่ : 5/1 ตรอกนาสร้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

โทรศัพท์บ้าน :

โทรศัพท์มือถือ : 0832008383

Email : judyhloly12@hotmail.com , judyhloly12@gmail.com

จุดมุ่งหมายในงานอาชีพ

: ต้องการทำงานทางด้านการออกแบบ และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานหรือองค์กร หรืองานในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ

ประสบการณ์ความสมารถ

ด้านการออกแบบ
- สามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบกราฟิกดีไซน์ได้ดีและมีประสิทธิภาพ
- มีประสบการณ์ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิด
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบกราฟิก ได้แก่ Illustator Photoshop

ด้านการตัดต่อวีดีโอ
- สามารถใช้โปรแกรม Premeir Pro 2.0, Sony Vagus ในการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวได้ดี
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตัดต่อวีดีโอ
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมแต่งเสียง Adobe Audition

ด้านมัลติมีเดีย
- สามารถออกแบบสื่อ การเรียนการสอน, CAI, eBook และ เว็ปไซด์ได้
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบหน้าเวปไซด์ได้ดี
- มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมสำหรับการออกแบบเว็ปไซด์ ได้แก่ ImageReady, Dreamweaver, Flash,  Flash ActionScript เบื้องต้น

ด้านงานอนิเมชั่น
- สามารถทำงานอนิเมชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม 3Ds Max ได้เป็นอย่างดี

ด้านสังคม
- ปรับตัวได้ดีกับบุคคลทั่วไปและงานในทุกระดับ
- มีประสบการณ์ในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างละเอียดรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานได้ดีมาก

ด้านผู้นำ
: เป็นพิธีกรให้กับเพื่อนนักศึกษาในงานต่างๆ ได้ดี และมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยพิธีกรที่ได้รับมอบหมายเรียงลำดับจากงานล่าสุด
- เป็นพิธีกรให้กับงานเปิดนิทรรศการ ART THESIS ครั้งที่ 6 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- เป็นพิธีกรในการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ปั้นความคิดให้เป็นดีไซน์” กับวิทยากร ทีมงาน HIP แม็กกาซีน
- เป็นพิธีกรให้กับงานเปิดนิทรรศการ ART THESIS ครั้งที่ 5 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ได้รับมอบหมายจากเพื่อนๆ ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มในการปฏิบัติงานต่างๆ

ประวัติการทำงาน

30 มิถุนายน 2551 – 30 ธันวาคม 2551
- บริษัท รวมป้าย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
- ตำแหน่ง พนักงานกราฟฟิค ดีไซน์
- หน้าที่ในการออกแบบ จัดวางหน้าโฆษณาต่างๆ รวมถึงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยโปรแกรม 3Ds MAX ของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย (เนสท์เล่, โอวัลติน, ยูนิลิเวอร์, คาโอ ฯลฯ)

กุมภาพันธ์ 2549 – เมษายน 2549 ( ฝึกงานตามหลักสูตร)
- บริษัท GOMEW : Chiang Mai Website and Graphic Design
- ตำแหน่งผู้ช่วยเว็ปกราฟิกดีไซน์และเจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ
- หน้าที่ในการออกแบบกราฟิกหน้า web page ให้เป็นไปตามเป้าหมายของลูกค้า ทั้งยังทำภาพเคลื่อนไหวบนหน้าเว็ปไซด์ (Flash Animation) และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน้าที่ในการถ่ายทำและตัดต่อภาพเคลื่อนไหว ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการตัดต่อได้เป็นอย่างดี

ประวัติการศึกษา

1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ปี พ.ศ.2550
สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2. วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี พ.ศ. 2545
สาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
3. ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
4. อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) อ.1-ป.4

ข้อมูลส่วนตัว

- สถานะทางทหาร พ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สนใจการว่ายน้ำและกีฬาทุกประเภท
- สนใจความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และหนังสือเกี่ยวกับการออกแบบ
- งานอดิเรก เลี้ยงสุนัข รับจ้างออกแบบ อ่านหนังสือ และงานฝีมือ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
- มีทักษะในการใช้ภาษาไทยกับการเขียนได้

 

 

 

edit @ 4 Nov 2009 19:30:32 by twelve Concept

edit @ 24 Jul 2010 15:11:31 by twelve Concept

Comment

Comment:

Tweet